Predstavitev

Podjetje Utrdba spletne rešitve d.o.o. je bilo ustanovljeno konec leta 2006. S poslovanjem smo pričeli s 1. januarjem 2007, ko smo na novo podjetje prenesli celoten računalniško-internetni del poslovanja podjetja Suma projekt d.o.o.. Utrdba d.o.o. je tako pravno-formalno novejše podjetje, a z večletnimi izkušnjami na področju izdelave spletnih strani, gostovanja strani na strežniku, registracije domen, programiranja po naročilu

Neformalno (kot skupina študentov;) se z omenjenimi storitvami ukvarjamo že od leta 1998. Takratni Bocosoft.com smo v letu 2001 svoje moči združili pod okriljem podjetja Suma projekt d.o.o. in kmalu našo spletno prisotnost razširili najprej na domeno Spletni-streznik.com, kjer ponujamo gostovanje spletnih strani na strežnikih Linux z nadzorno ploščo cPanel, nato pa še na domeno Spletni-dom.com, kjer ponujamo gostovanje na strežnikih Windows® z nadzorno ploščo H-Sphere.

Po petih letih delovanja pod okriljem podjetja Suma projekt d.o.o. smo dosegli točko, ko je potreba po popolnoma samostojnem delovanju presegla sinergijske učinke delovanja znotraj omenjenega podjetja. Utrdba d.o.o. je bila 24. novembra 2006 registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/45529/00 z naslednjimi podatki:

  • Firma: UTRDBA spletne rešitve d.o.o.
  • Skrajšana firma: UTRDBA d.o.o.
  • Davčna številka: SI42842034
  • Matična številka: 2253119000

V začetku aprila 2009 smo se preselili v nove poslovne prostore na Glavarjevi cesti 57 v Komendi (sedež podjetja ostaja na Glavarjevi cesti 59a).